Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Tutaj jesteś: rp.pl » Prawo dla Ciebie » Tylko na rp.pl

Nieruchomości

Jaka jest minimalna powierzchnia działki budowlanej

Marta Rydel 01-02-2009, ostatnia aktualizacja 01-02-2009 11:53
źródło: Fotorzepa
autor: Seweryn Sołtys

W obowiązujących przepisach nie ma normy określającej minimalną powierzchnię działki budowlanej. Ograniczenia co do możliwości zagospodarowania działki mogą wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych aktów prawnych

Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U z 2003 r. nr 80, poz. 717, ze zm.) działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość,cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Mimo, że powyższa definicja nie określa minimalnej powierzchni działki budowlanej, to taki wymóg może wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i ma na celu ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. W odpowiednim urzędzie gminy każdy może zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego i sprawdzić jakie ograniczenia zostały przewidziane dla konkretnego terenu.

Wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy

Jeżeli teren nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to należy wystąpić do urzędu gminy (miasta) z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla danej działki lub działek. We wniosku należy podać ogólne parametry zabudowy a odpowiedni organ (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) określa, czy jest to możliwe. Żeby dostać warunki zabudowy, nie trzeba mieć żadnego tytułu prawnego do nieruchomości - każdy może przyjść i wystąpić o warunki dla dowolnej działki.

Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy wiążą organ przy wydawaniu pozwolenia na budowę (tzn. projekt budowlany zgodny z warunkami zabudowy nie może być kwestionowany i stanowić podstawy odmowy wydania pozwolenia na budowę).

Od decyzji można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Z kolei na decyzję kolegium można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

Inne ograniczenia

Ustalenie warunków zabudowy i zasady zagospodarowania terenu określa nie tylko ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale także wiele innych ustaw (najważniejsze z nich to: prawo budowlane, ustawa o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, itd.) oraz przepisy szczegółowe, np. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,którym powinny odpowiadać budynki - np. kwestia odległości ścian (balkonów, tarasów) od granic geodezyjnych działki, co może rzutować na powierzchnię zabudowy.

Rzeczpospolita
Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Rekomenduj artykuł, oddano głosów: 

Sonda: Konflikt ukraiński a Polska?

Czy konsekwencje sytuacji na Ukrainie mogą spowolnić tempo wzrostu gospodarczego Polski?

  E-booki "Rzeczpospolitej"

  Co się od 2013 roku zmieni w przepisach emerytalnych

  Co się od 2013 roku zmieni w przepisach emerytalnych

  Poradnik prawny dla przyszłych emerytów
  Rozwody, separacje, alimenty

  Rozwody, separacje, alimenty

  Rozwód czy separacja to zawsze porażka, często finansowa. Z reguły jednak okazuje się mniejszym złem, niż formalne pozostawanie w związku, którego nie da się utrzymać
  Testamenty, spadki, darowizny

  Testamenty, spadki, darowizny

  Poradnik o regułach dziedziczenia oraz praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania testamentu
  Brak kategorii do wyświetlenia.
  common